Støydemping

Støydemping utføres ved akustisk regulering av lokaler, alene eller sammen med innbygging av støykilder. Akustisk regulering skjer ved montering av lydabsorbenter i himling og på vegg. Innbygging av støykilder utføres med spesialtilpassede dører og luker. Støydempingsplater benyttes på eksisterende motordeksler og maskininnbygninger, også i biler og båter. Lang etterklangstid er et vanlig fenomen i norsk industri. Reduksjon av etterklangstid med lydabsorbenter reduserer det generelle støynivå uten avgrensning av produksjonsutstyr.

  • Tøftum Innredning AS, Gjøvik
  • Besøksadresse: Nyvegen 25, 2827 Hunndalen
  • Telefon: 61 18 78 50
  • Orgnr: 886342462 
  • E-post: toftum@toftum.no

Trygg Media logo